Пословни администратор - матура

Документа за преузимање

Финансијски администратор - матура

Документа за преузимање

Вештине комуникације

- Проф. Наташа Бура

III па

Енглески језик

- Проф. Неда Товић

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Word lists

- Проф. Тања Остојић

Први разред

Други разред - Passive voice - exercises

Четврти разред

Куварство

Рачунарство и информатика

Рачуноводство

- Проф. Снежана Миливојевић

Пословна информатика

Други разред

Четврти разред

Математика

- Проф. Даница Лазић

III фа