Директор

Новаковић Новица
проф. рачунарства и информатике

Педагог

Лакетић Јелена
дипл. педагог

Психолог

Бура Наташа
дипл. психолог

Секретаријат

Ђорђевић Јелка
дипл. правник

Вујчић Слободан
административно-финансијски радник

Рачуноводство

Пауљев Марина
дипл. економиста
руководилац рачуноводства

Библиотека

Тадић Невена
Лакетић Јелена
Христов Драган

Помоћно особље

Томашевић Горан
домар школе

Николић Алис
чувар

Филиповић Сладимирка
помоћни радник

Винклеровић Милосавка
помоћни радник

Богдановић Милица
помоћни радник

Немет Регина
помоћни радник

Суботић Мира
помоћни радник

Српски језик и књижевност / Култура језичког изражавања

Шатара Славица
slavicasatara@hotmail.com

Карић Верица
vekikaric@gmail.com

Попов Катарина
popov.katarina@gmail.com

Тадић Невена
nevenatadic89@gmail.com

Достанић Весна

Енглески језик

Остојић Тања
tanjaostojicsm@gmail.com

Стојковић Виолета
vikipiksi@yahoo.com

Товић Неда
nedatovic@gmail.com

Немачки језик

Јефтић Јована
jovanajeftic@rocketmail.com

Историја

Ђурђевић Зорица
zorica424@gmail.com

Селаковић Борислав
bselakovic@yahoo.com

Физичко васпитање

Радовановић Срђан
mashairelja@gmail.com

Јукић Синиша
sinisa_yug@yahoo.com

Психологија

Ђорић Зоран
zoransm@gmail.com

Вештине комуникације

Бура Наташа
nacabura@gmail.com

Економска група предмета

Достанић Биљана
biljanadostanic@hotmail.com

Селаковић Гордана
selakovicgordana@gmail.com

Беадер Зора
zora.beader@hotmail.com

Маљковић Нада
nadamaljkovic64@gmail.com

Авакумовић Светлана
svetlana.avakumovic@gmail.com

Лазаревић Гордана
zdelar.gordana@gmail.com

Беломарковић Снежана
ninaivanja@hotmail.com

Котарлић Гордана
gordanakotarlic@gmail.com

Милованчевић Весна
vmilovancevic@gmail.com

Миливојевић Снежана
milivojevic.sm@open.telekom.rs

Кузминац Љубинка
rajko55@hotmail.com

Владисављевић Зорана
zocil@ptt.rs

Радаковић Јасмина
mijar@ptt.rs

Христов Драган
draganhristov022@gmail.com

Благојевић Катица
lalic84@gmail.com

Лукић Зорица
zoricalukic66@gmail.com

Ордагић Наташа
natasasordagic@gmail.com

Математика

Лазић Даница
dddlazic@gmail.com

Видовић Дражен
vidovicdrazen@yahoo.com

Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Географија

Шуман Љиљана
liliana70@open.telekom.rs

Физика

Пепелчевић Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Хемија

Пепелчевић Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Биологија / Екологија / Хигијена / Исхрана

Радисављевић Оливера
oliveraradisavljevic@yahoo.com

Рачунарство и информатика

Ковач Александа
aleksandra.kovac83@gmail.com
Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Ликовна уметност / Историја уметности

Мијалчић Тања
tanjamijalcic@hotmail.com

Музичка уметност

Орловић Синиша
orlovic973@gmail.com

Социологија / Логика / Филозофија

Поповић Весна
vesna45@ptt.rs

Правна група предмета

Вуколић Снежана
sola022@open.telekom.rs

Марковић Зорица
zorica.markovic1974@gmail.com

Милиновић Илија
milinovic.sm@gmail.com

Познавање робе

Пепелчевић Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Куварство са практичном наставом

Бућан Гордана
ggordana@ptt.rs

Ћакић Стева

Бребан Драган

Вуколић Драган
vukolicd@gmail.com
https://vukolicd.wixsite.com/ugostitelj

Услуживање са практичном наставом

Дебељачки Ана
dragandragance31@yahoo.com
Мајор Алберт
albertmajor1974@gmail.com
Симић Татјана
tatjana.simic85@gmail.com

Грађанско васпитање

Марковић Зорица
zorica.markovic1974@gmail.com

Мијалчић Тања
tanjamijalcic@hotmail.com

Поповић Весна
vesna45@ptt.rs

Верска настава

Јелисавац Марко
mrkela1988.mj@gmail.com