Конкурс за избор ученика и спортисте генерације

На основу чл. 9 Правилника о похваљивању и награђивању ученика, председник Наставничког већа, директор школе, расписује Конкурс за избор ученика и спортисте генерације. Конкурс је отворен од 17.05. до 24.05. 2022. године...

ФУЛБРAJT AЛУMНИ ПРOJEКAT “КЛИMИ” – У СУСРET КЛИMATСКИM ПРOMEНAMA

Прojeкaт у вeзи сa климaтским прoмeнaмa спрoвoдe члaнoви Дeпaртмaнa зa инжeњeрствo зaштитe живoтнe срeдинe (Фaкултeт тeхничких нaукa, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду) уз финaнсиjску пoдршку Aмбaсaдe СAД-a у Бeoгрaду, у oквиру Aлумни прojeктa...

Дан школе

09.05. 2022. године наша школа је прославила 63 године постојања. Поред отворених врата за ученике осмог разреда, у току целе недеље су организоване различите активности за ученике и наставнике из општеобразовних и...

Дан отворених врата

У оквиру недеље обележавања Дана Економске школе „9.мај“, у понедељак 09.05.2022. године организовали смо „Дан отворених врата“ за ученике осмог разреда .Ученици основних школа су се одазвали у великом броју и кроз...

Такмичење у бизнис плану

Дaнa 28.04.2022. гoдинe oдржaнo je тaкмичeњe у избoру нajбoљe бизнис идeje. Oвo тaкмичeњe je oргaнизoвaнo нa инициjaтиву прoфeсoрицe прeдузeтништвa Брaнислaвe Рaдoвић Toмић и Нaтaшe Oрдaгић у прoстoриjaмa Meдицинскe шкoлe “Дрaгињe Никшић” ....

Успеси наших ученика на такмичењима

Наши ученици су у претходном периоду учествовали на бројним такмичењима и остварили завидне резултате:Ученица Ненадовић Николина IVфа је освојила 1. место на Републичком такмичењу из пословне економије у конкуренцији од 17 учесника....

Еразмус + конкурс за ученике првог разреда

У оквиру међународног Еразмус + пројекта “Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam” (Технологија за образовање, алтернатививне наставне методе и STEAM) Економска школа “9. мај” расписује конкурс за ученике првог разреда за...

Друго пилотирање државне матуре

Друго пилотирање државне матуре ће се одржати 5,6, и 7. априла 2022. године и обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања. Из општеобразовних предмета полаже...

Промоција Економског факултета из Суботице

Економски факултет из Суботице/Новог Сада представио се матурантима наше школе 14.03.2022. године. Велики број ученика економских смерова наставља своје школовање на овом факултету. Студијски програм по нивоима студија презентован је ученицима, као...

Изабране најлепше еколошке торбице

У оквиру Еразмус+ пројекта „Tiny Steps for Great Changes“ ученици наше школе су учествовали у активности прављења еколошких торбице за ужину и тиме рекли НЕ употреби пластичних кеса. Циљ ове активности је...