Директор

Новаковић Новица
проф. рачунарства и информатике

novica.novakovic73@gmail.com

Педагог

Василић Наташа
дипл. педагог

Психолог

Бура Наташа
дипл. психолог

Секретаријат

Ђорђевић Јелка
дипл. правник

Рачуноводство

Пауљев Марина
дипл. економиста
руководилац рачуноводства

Библиотека

Тадић Невена

Помоћно особље

Томашевић Горан
домар школе

Николић Алис
технички радник

Берић Гордана
чистачица

Раца Цвијета
чистачица

Грујић Слађана
чистачица

Немет Регина
чистачица

Суботић Мира
чистачица

Петровић Мирјана
чистачица

Неретљак Анђелка
чистачица

Српски језик и књижевност / Култура језичког изражавања

Шатара Славица
slavicasatara@hotmail.com

Карић Верица
vekikaric@gmail.com

Латковић Катарина
popov.katarina@gmail.com

Тадић Невена
nevenatadic89@gmail.com

Достанић Весна
vesnadostani@gmail.com

Енглески језик

Богић Јелена
jelenabogic89@gmail.com

Стојковић Виолета
vikipiksi@yahoo.com

Товић Неда
nedatovic@gmail.com

Немачки језик

Јефтић Јована
jovanajeftic@rocketmail.com

Историја

Ђурђевић Зорица
zorica424@gmail.com

Физичко васпитање

Радовановић Срђан
mashairelja@gmail.com

Јукић Синиша
sinisa_yug@yahoo.com

Психологија

Ђорић Зоран
zoransm@gmail.com

Економска група предмета

Достанић Биљана
dostanicbiljana2@gmail.com

Селаковић Гордана
selakovicgordana@gmail.com

Беадер Зора
beaderzora@gmail.com

Маљковић Нада
nadamaljkovic964@gmail.com

Лазаревић Гордана
goca.zdelar.lazarevic@gmail.com

Беломарковић Снежана
snezana.belomarkovic@gmail.com

Котарлић Гордана
gordanakotarlic@gmail.com

Милованчевић Весна
vmilovancevic@gmail.com

Миливојевић Снежана
milivojevic.snezana.sm@gmail.com

Кузминац Љубинка
kuzminacljubinka@gmail.com

Владисављевић Зорана
zvladisavljevic845@gmail.com

Радаковић Јасмина
jasmina.r.radakovic@gmail.com

Благојевић Катица
lalic84@gmail.com

Лукић Зорица
zoricalukic66@gmail.com

Ордагић Наташа
natasasordagic@gmail.com

Батало Александра
aleksandrabatalo70@gmail.com

Математика

Видовић Дражен
drazen8282@gmail.com

Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Географија

Шуман Љиљана
liliana70@open.telekom.rs

Хемија

Попов Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Биологија / Екологија / Хигијена / Исхрана

Радисављевић Оливера
oliveraradisavljevic@yahoo.com

Рачунарство и информатика

Ковач Александа
aleksandra.kovac83@gmail.com
Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Ликовна уметност / Историја уметности

Мијалчић Тања
mijalcict2020@gmail.com

Социологија / Логика / Филозофија

Поповић Весна
vesna2020popovic@gmail.com

Правна група предмета

Вуколић Снежана
snezanavukolic75@gmail.com

Милетић Оливера
oljamiletic86@gmail.com

Познавање робе

Попов Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Куварство са практичном наставом

Бућан Гордана
bucan.gordana5@gmail.com

Ћакић Стева

Вуколић Драган
vukolicd@ymail.com
https://vukolicd.wixsite.com/ugostitelj

Поповић Анђелка
andjelkapopovic89@gmail.com

Услуживање са практичном наставом

Дебељачки Ана
dragandragance31@yahoo.com
Мајор Алберт
albertmajor1974@gmail.com
Симић Татјана
tatjana.simic85@gmail.com

Калак Душко
dusko.kalak@yahoo.com

Грађанско васпитање

Мијалчић Тања
mijalcict2020@gmail.com

Верска настава

Јелисавац Марко
mrkela1988.mj@gmail.com

Exit mobile version