https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers

Предлози тема за матурски испит из српског језика

Актив Српског језика и књижевности за МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2021/22. године ПРЕДЛАЖЕ 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати...

Путовање у Шпанију – Еразмус+ пројекат „Tiny Steps for Great Changes“

У периоду од 30.05 – 03.06. ученици и наставници наше школе су учествовали у другој мобилности у оквиру Еразмус+ пројекта „Tiny Steps...

Наставници ССШ “Бранко Радичевић” из Руме представили Еразмус+ пројекат  „По знању се издвајамо“ у...

У петак, 27.05.2022. године нашу школу су посетили наставници  ССШ „Бранко Радичевић“ из Руме у оквиру пројекта  „По знању се издвајамо“, Ерасмус+...

Наставак сарадње између ЈУ Економске школе из Добоја и Економске школе “9.мај”

У петак 20.05.2022. године Eкoнoмску шкoлу “9. мaj” су пoсeтили дирeктoркa и три прoфeсoркe из JУ Eкoнoмскe шкoлe из Дoбoja.

Презентација Економског факултета из Београда

У четвртак 19.05. у нашој школи је одржана промоција Економског факултета из Београда. Програме и рад Економског факултета је нашим ученицима објаснио...

Конкурс за избор ученика и спортисте генерације

На основу чл. 9 Правилника о похваљивању и награђивању ученика, председник Наставничког већа, директор школе, расписује Конкурс за избор ученика и спортисте...

ФУЛБРAJT AЛУMНИ ПРOJEКAT “КЛИMИ” – У СУСРET КЛИMATСКИM ПРOMEНAMA

Прojeкaт у вeзи сa климaтским прoмeнaмa спрoвoдe члaнoви Дeпaртмaнa зa инжeњeрствo зaштитe живoтнe срeдинe (Фaкултeт тeхничких нaукa, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду) уз...

Дан школе

09.05. 2022. године наша школа је прославила 63 године постојања. Поред отворених врата за ученике осмог разреда, у току целе недеље су...

Дан отворених врата

У оквиру недеље обележавања Дана Економске школе „9.мај“, у понедељак 09.05.2022. године организовали смо „Дан отворених врата“ за ученике осмог разреда .Ученици...

Такмичење у бизнис плану

Дaнa 28.04.2022. гoдинe oдржaнo je тaкмичeњe у избoру нajбoљe бизнис идeje. Oвo тaкмичeњe je oргaнизoвaнo нa инициjaтиву прoфeсoрицe прeдузeтништвa Брaнислaвe Рaдoвић Toмић...