Презентација Економског факултета из Београда

У четвртак 19.05. у нашој школи је одржана промоција Економског факултета из Београда. Програме и рад Економског факултета је нашим ученицима објаснио...

Конкурс за избор ученика и спортисте генерације

На основу чл. 9 Правилника о похваљивању и награђивању ученика, председник Наставничког већа, директор школе, расписује Конкурс за избор ученика и спортисте...

ФУЛБРAJT AЛУMНИ ПРOJEКAT “КЛИMИ” – У СУСРET КЛИMATСКИM ПРOMEНAMA

Прojeкaт у вeзи сa климaтским прoмeнaмa спрoвoдe члaнoви Дeпaртмaнa зa инжeњeрствo зaштитe живoтнe срeдинe (Фaкултeт тeхничких нaукa, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду) уз...

Дан школе

09.05. 2022. године наша школа је прославила 63 године постојања. Поред отворених врата за ученике осмог разреда, у току целе недеље су...

Дан отворених врата

У оквиру недеље обележавања Дана Економске школе „9.мај“, у понедељак 09.05.2022. године организовали смо „Дан отворених врата“ за ученике осмог разреда .Ученици...

Такмичење у бизнис плану

Дaнa 28.04.2022. гoдинe oдржaнo je тaкмичeњe у избoру нajбoљe бизнис идeje. Oвo тaкмичeњe je oргaнизoвaнo нa инициjaтиву прoфeсoрицe прeдузeтништвa Брaнислaвe Рaдoвић Toмић...

Успеси наших ученика на такмичењима

Наши ученици су у претходном периоду учествовали на бројним такмичењима и остварили завидне резултате:Ученица Ненадовић Николина IVфа је освојила 1. место на...

Еразмус + конкурс за ученике првог разреда

У оквиру међународног Еразмус + пројекта “Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam” (Технологија за образовање, алтернатививне наставне методе и STEAM) Економска...

Друго пилотирање државне матуре

Друго пилотирање државне матуре ће се одржати 5,6, и 7. априла 2022. године и обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње...

Промоција Економског факултета из Суботице

Економски факултет из Суботице/Новог Сада представио се матурантима наше школе 14.03.2022. године. Велики број ученика економских смерова наставља своје школовање на овом...