Четврта конференција за наставнике економске групе предмета из средњих стручних школа, „Економија, пословно управљање и статистика –  савремене тенденције усредњем стручном образовању“, одржана је у суботу 23. новембра 2019. године, на Економском факултету у Београду.
Конференцији је ове године присуствовало преко 130 наставника из средњих школа из целе Србије. Међу њима, као и сваке године били су присутни и наставници наше школе. Кроз пленарана предавања и укупно шест предавања у сесијама, отворена су многа интересантна питања из области економије, пословног управљања и статистике, односно осавремењавања наставних садржаја и метода рада. Посебно интересовање окупљених било је изражено по питању изборног програма „Економија и бизнис“ у гимназијама, а за који ће бити позвани да предају управо наставници економских предмета из средњих школа. Представници факултета су веома заинтересовани да изборни пројекти са економском тематиком у гимназијама буду што више заступљени јер 60% њихових студената су гимназијалци.
Сви учесници конференције су свесни да је императив савремене наставе иновирање наставних садржаја,  а један од пожељних и прихватљивих начина је пројектна настава.
Бићемо у контакту до следећег новембра, а онда се обавезно видимо на V конференцији Економског факултета.