Ове недеље наши ученици су одржали вршњачку едукацију у склопу пројекта „Предузетништво је много више“ ХУ Пријатељи након одржаног семинара у Сремским Карловцима.  Пројекат је финансиран од стране Министарства омладине и спорта. Ученици наше школе који су похађали семинар и одржали едукације на тему предузетништва својим вршњацима су: Марија Каурин, Вељко Тутулугџија, Немања Здравковић, Ивана Белић, Тамара Вишњић, Ана Марија Дарија Грновић, Душан Петровић.  Едукатори су добили и сертификате након одржаних едукација.