Актив Српског језика и књижевности за МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2020/21. године предлаже 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати четири: две из књижевности и две слободне):

Теме из књижевности:

1. Слика Србије у књижевним делима наших реалиста (Глишић, Домановић, Нушић)

2. Снови у делима наших реалиста (Лазаревић, Домановић)

3. Хумор и подсмех, иронија, сарказам и парадокс код наших реалиста

4. Љубавна поезија Д. Максимовић

5. Међуратна и ратна поезија Д. Максимовић

Слободне теме:

6. Проћи ће године али сећање на средњошколске дане остаје

7. Ко пријатеља тумачи и анализира, тај га не воли

8. Смрт брише само нестварне величине, а истинске утврђује и уздиже

9. Од свог порекла и детињства не може се лако побећи

10. Моја школа на крају града