09.05.2024. године наша школа је прославила 65 година постојања. Дан школе је посебан дан за све нас који у њој боравимо, радимо и учимо. То је дан када славимо све генерације које су из ове школе изашле, оне које је тренутно похађају, а свакако, мислећи на будућност, и оне који ће тек постати део наше заједнице – како ученике, тако и наставнике али и све оне који за ову школу марљиво раде.

Пoвoдoм Дaнa шкoлe у Eкoнoмскoj шкoли „9. мaj“, у пeриoду oд 07. дo 15. мaja, oргaнизoвaнe су различите активности за ученике и наставнике из општеобразовних и стручних предмета: трибине, презентације, квизови, такмичења, караоке, поетско-музички час… на којима су ученици показали знање које су стекли у току школовања и при том се добро забавили.