Актив Српског језика и књижевности за МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2024/25. године ПРЕДЛАЖЕ 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати четири, две из књижевности и две слободне):

Теме из књижевности:

1. Ћопићева „Башта сљезове боје“

2. „Мост на Жепи – прича о лицу и наличју људске славе и моћи“

3. Нема дрвета без грана, ни човека без мана

4. Неоствареност, жаљење и жудња за недостижним

5. Опчињеност великом женском лепотом и постајање њеним робом

Слободне теме:

6. Моја школа на крају града

7. Ко пријатеља тумачи и анализира, тај га не воли

8. Свет који видим и свет који желим

9. Од свог порекла и детињства не може се лако побећи

10. Ми немамо времена за губљење, и, немајући времена, грабимо се за срећу своју