Eкономска школа »9. мај« Сремска Митровица

Ђуре Даничића 2 
22000 Сремска Митровица
Србија

ТЕЛЕФОНИ
Директор: 022 615 320
Секретар: 022 625 323
Рачуноводство: 022 625 541
Факс: 022 625 323
Електронска пошта ekonomskasm@mts.rs
Електронска пошта секретара: sekretar@es.edu.rs
Електронска пошта секретара: sekretar.jdj@gmail.com
Интернет презентација: es.edu.rs
ПИБ: 100797905
МАТИЧНИ БРОЈ: 08015791
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: -
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: -
ЖИРО РАЧУН: -

ДИРЕКТОР: Новица Новаковић

РАДНО ВРЕМЕ:
Администрација: 7.00 - 14.00 ч.
Рачуноводство: 7.00 - 14.00 ч.
Библиотека: 8.00 - 14.00 ч.