Упис ученика у средње школе, непосредно у школи, вршиће се 03.07. и 04. 07. 2023.
од 8-15 часова. За непосредан упис у школу потребна је следећа документација:

– Пријава за упис која се добија у школи

– Сведочанство о завршеном основном образовању

– Уверење о положеном завршном испиту

– Извод из матичне књиге рођених (може да буде старији од шест месеци)

– Лекарско уверење