На основу Конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја за упис ученика у први разред средње школе за школску 2020/2021. годину,  Економској школи „9.мај“ су одобрени следећи смерови:

Подручје рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:

SMSM  SB  4L01S   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ………………………….30 ученика……….. 4 године

SMSM  SB  4L09S   ПОСЛОВНИ АДМИНСТРАТОР ………………….30 ученика……….. 4 године

SMSM  SB  4L10S   ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ………….30 ученика……….. 4 године

Подручје рада ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

SMSM  SB  3K08S   КУВАР ………………………………………………………30 ученика……….. 3 године

SMSM  SB  4K04S   УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР ………………….30 ученика……….. 4 године