Хотелијерско-ресторатерски техничар

Трајање школовања: 4 године

Хотелијерско-ресторатерски техничар је образовни профил четвртог степена стручне спреме који оспособљава ученике за непосредан контакт са гостима у угоститељским објектима.

Хотелијерско-ресторатерски техничар планира, организује, координира, надзире и руководи радом особља на рецепцији, у ресторану и хотелском домаћинству, и по потреби учествује у реализацији задатака у угоститељским објектима различитог типа и величине за пружање услуга смештаја, хране и пића на социјално и еколошки одржив начин. Учествује у дефинисању хотелских услуга, њиховој промоцији и продаји. Планира и унапређује рад запослених.

Хотелијерско-ресторатерски техничар има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма и хотелијерства.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле. Овај образовни профил ученицима омогућава да се запосле на пословима хотелски рецепционер, шеф сале, надзорник одржавања чистоће у хотелу итд.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања