УСАИД-ов Пројекат за одговорну власт и Град Сремска Митровица омогућили су ученицима митровачких  средњих школа да учествују у јавној расправи о буџету за 2020. годину. Покренута је иницијатива да ученици дефинишу пројекте које сматрају важним за унапређење услова рада и боравка у школама, да о предлозима гласају сви ученици и да, на тај начин, бирају пројекте које сматрају најпотребнијим. Резултати гласања ће бити послати градској управу на разматрање и укључивање пројеката у буџет.
УСАИД-ов Пројекат за одговорну власт и Град Сремска Митровица иницирали су укључивање младих да гласају за пројекте кроз ученичке парламенте, који представљају ученике свих разреда, разумеју потребе и проблеме вршњака и знају на који начин да их мотивишу и подстакну на акцију.
Укључивањем ученика средњих школа у консултације о буџету унапређује се активизам младих у локалној заједници и јача поверење у демократске процесе непосредног одлучивања.
На тај начин, млади се уче и начинима на које је потребно и могуће да утичу и да контролишу локалну власт и чине је ближом грађанима, њиховим интересима и потребама.