На основу задатих критеријума, комисија, у саставу проф. ликовне културе Тања Мијалчић и координатор пројекта проф. Неда Товић су изабрале два логоа и два постера који ће учестовати у међународном делу такмичења у оквиру пројекта.
Изабарани су радови следећих ученика:
Постер:
Штимац Димитрије IVфа
Костић Душан IIe
Лого:
Штимац Димитрије IVфа
Стијаковић Вељко IIIп