Комисија за избор ученика који ће учествовати у првој мобилности у Португал у оквиру Еразмус + пројекта „Technology for Education and Alternative Methodologies“ је након прегледања пријава и разговора са пријављеним ученицима, према унапред одређеном критеријуму за бодовање, донела одлуку да у мобилносту учествују:
1. Јелић Бојана 2е
2. Ердеји Бојана 2е
3. Каблар Илијана 2е
4. Вулетић Ненад 2у
5. Петковић Давид 2ут

У случају да неко од кандидата буде спречен из објективних разлога да учествује у активности мобилности као њихова замена се бирају:

  1. Дмитро Станкевич 2фа
  2. Дејана Миљковић 2e

Сви кандидати, подносиоци пријава, биће обавештени о одлуци комисије на коју имају право да уложе Приговор у року од 8 дана од дана обавештења. Приговор могу поднети Комисији преко Секретаријата школе у периоду од 04.10.2021 до 11.10.2021. године.
Записник је објављен на огласној табли школе за наставнике и ученике.