Актив Српског језика и књижевности за МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2019/2020.
године ПРЕДЛАЖЕ 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати четири, две из књижевности и две слободне):
Теме из књижевности:
1. Мотив љубави и стваралаштва у поезији српских песника романтизма
2. Однос човека и моста у делима Иве Андрића
3. „Између људи у касаби и овог моста постоји присна, вековна веза“ (Иво Андрић)
4. Мост – цеста положена у празно
5. „Љубим ли те…ил’ ме санак вара“ (Б. Радичевић, Ј.Ј. Змај, Л. Костић)
Слободне теме:
6. Сваки растанак је тужан
7. Проћи ће године, али сећање на средњошколске дане остаје
8. Ми немамо времена за губљење, и, немајући времена, грабимо се за срећу своју (будућност)
9. Ко пријатеља тумачи и анализира, тај га не воли
10. Смрт брише само нестварне величине, а истински утврђује и уздиже