У оквиру Еразмус+ акредитованог пројекта 2022-1-RS01-KA121-VET-000066679, који је отворен 01.06.2022. године, спроведен је конкурс за ученике за извођење практичне наставе у Барселошу, Португалија. На основу унапред одређених критеријума, од 63 пријављена ученика, комисија је одабрала 16 ученика из свих образовних профила:

 • 3 ученика смера кувар:
  Тадија Анђелковић 2у
  Лазар Новак 3у
  Ненад Вулетић 3у
 • 3 ученика смера угоститељски техничар:
  Милица Дражић 2ут
  Данијел Стрниша 3ут
  Давид Петковић 3ут
 • 4 ученика смера економски техничар:
  Николина Милошевић 3е
  Бранкица Јовановић 3е
  Анђела Бајић 4е
  Алекса Дамјановић 4е
 • 3 ученика смера финансијски администратор:
  Сузана Милинковић 3фа
  Маја Аврамовић 4фа
  Наташа Трајковић 4фа
 • 3 ученика смера пословни администратор:
  Маша Стрниша 3па
  Ивана Атарац 4па
  Петар Грбић 4па
  Ученици ће боравити у граду Барселош од 13-27. марта 2023. године . Радне дане ће проводити на пракси, у компанијама и ресторанима у Барселошу, а током викенда ће бити организоване различите културолошке посете.
  Очекује се да ће ученици унапредити своје стручне компетенције потребне за савремено тржиште рада, усавршити комуникацију на енглеском језику, унапредити вештине за тимски рад , као и сналажење у новом окружењу. Поред радног окружења у ком ће боравити, ученици ће се упознати са културом и обичајима Португалије.