Школску годину 2019/20. дочекујемо спремни. У првом уписном року уписали смо 5 одељења првих разреда: економски техничар, финансијски администратор, пословни администрато, угоститељски техничар и кувар, укупно 150 ученика. У школи сада имамо 23 одељења са укупно око 670 ученика.
Потрудили смо да у нову школску годину уђемо спремни па смо летњу паузу искористили да средимо простор за рад. Окречили смо 1500 квадратних метара  простора који обухвата учионице и ходнике. Опремили смо 5 учионица ИКТ опремом  тако да сада 80% учионица служи као мулитмедијани простор за учење.
Уз несебичну помоћ  Банета Мошића заменили смо још четворо старих дрвених врата новим ПВЦ вратима.
Комплетна расвета  у сали за физичко и у пет учионица је замењена новом ЛЕД расветом.
Проблем око топлоте и превелике осветљености у појединим учионицама смо решили постављањем 120 метара квадратних тракастих завеса.
Купили смо нов школски намештај и урадили прилазну рампу за ученике са посебним потребама.
Такође су урађене све ситне поправке на грејању и мокром чвору неопходне за успешан почетак нове школске године.