Настава у школи по комбинованом методу који се примњивао од почетка школске године почиње у понедељак 19.04.2021. године по следећем распореду:
Прва смена: први и трећи разред
Друга смена: други и четврти разред.
Друга група похађа наставу у школи, док прва група похађа наставу на даљину.