У  понедељак 23.12.2019. године, у оквиру Еразмус + пројекта „Learning through practice“,  одржан је Округли сто на тему „Успешна сарадња школа и привредних субјеката у реализацији практичне наставе“.
Позиву на учешће у округлом столу одазвали су се представници неколико угоститељских објеката у којима ученици наше школе смерова угоститељски техничар и кувар обављају практичну наставу и професионалну праксу. Поред представника угоститељских објеката, Округлом столу су присустовали и наставници практичне наставе услуживања и куварства, организатор практичне наставе, координатор и председник ђачког парламента, родитељи и ученици смерова угоститељски техничар и кувар.
Дискутовало се о дуалном образовању, практичној настави и  досадашњој сарадњи између угоститељских објеката и школе и дати су предлози за њено побољшање. Координатор Еразмус + пројекта “Learning through practice” је  учеснике Округлог стола упознала са детаљима самог  пројекта:  циљевима,  школом парнером из Португала, припремним активностима, самом мобилношћу и активностима ширења резултата пројекта.
На крају састанка сви учесници су изразили наду да ће учешће школе у једном оваквом међународном пројекту допринети побољшању квалитета практичне наставе и дуалног образовања како би школа, заједно са угоститељским објектима, ефикасно припремила ученике за тржиште рада.

Поред Округоло стола, одржана је и радионица на тему “Сличности и разлике у дуалном образовању у Португалу и Србији. У радионици су учестовали сви учесници у мобилности. Радионицу је припремила наставница куварства Гордана Бућан у сарадњи са наставницом еглеског језика и координатором пројекта Недом Товић.

Учесници у радионици су кроз презентацију упознати са општим системом образовања и системом  дуалног образовања Португалу  и кроз разговор упоредили тај сисмтем са системом образовања у Србији како би се што боље припремили за предстојећу мобилност.