Кувар

Трајање школовања: 3 године

Образовни профил кувар намењен је ученицима који уживају у процесу припремања хране и изражавају своју креативност и иновативност кроз усклађивање различитих врста мириса и укуса намирница. Кроз трогодишње школовање ученици се оспособљавају за припрему, сервирање и декорисање оброка.

У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњују праксом у угоститељским објектима на територији целог Срема. У школи постоји и специјализована учионица за извођење практичне наставе из предмета Куварство са практичном наставом.

По завршетку школовања, постоји могућност запошљавања на територији Сремске Митровице и шире, као и даљег школовања. Такође, ученици имају могућност да се доквалификују у нашој шкооли за стицање дипломе кулинарског техничара.

Могућа радна места: хотели, мотели, ресторани, летовалишта, одмаралишта, кухиње, мензе, домои и друго.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања