Кувар

Трајање школовања: 3 године

Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, а првенствено у области куварства. У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњу праксом у угоститељским објектима на територији целог Срема. У школи постоји и специјализована учионица за извођење практичне наставе из предмета Куварство са практичном наставом.

По завршетку школовања, постоји могућност запошљавања на територији Сремске Митровице и шире, као и даљег школовања.

Познато је да се све више ученика уписује за школовање за ово занимања, јер је диплома кувара веома цењена код нас и у Европи и на неки начин чини излазну визу за рад у иностранству.

Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за  самостално обављање послова кувара или за наставак школовања на високим школама, или да се доквалификују у нашој школи за стицање дипломе кулинарског техничара.

За ученике се у току школовања планира посета Сајму туризма и угоститељства у Новом Саду.

Преглед предмета и броја часова који се изучавају у току школовања