Економска школа „9.мај“ из Сремске Митровице
РАСПИСУЈЕ
ИНТЕРНИ КОНКУРС
за мобилност наставног особља у оквиру Еразумс + пројекта
“Learning through practice”

Конкурс је отворен за:
– наставнике Услуживања са практичном наставом
– наставнике Куварства са практичном наставом
– наставнике Пословне информатике у угоститељству и туризму