Уколико сте ученик Економске школе и при том сте креативни и познајете рад на рачунару у области графичког дизајна можете да учествујете у Конкурсу за израду логоа и плаката за међународни Еразмус + пројекат „Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam“(Технологија за образовање, алтернативне наставне методе и STEAM) који расписује Економска школа „9. мај“. Конкурс је отворен до 05.10.2020. У линковима су приложена правила конкурса, детаљнија објашњења за лого и плакат, као и корисни линкови о темама пројекта и начинима израде логоа и плаката.