Међународни Еразмус + пројекат Тiny Steps for Great Changes (Mали кораци ка великим променама) се бави темом одрживог развоја и екологије. Координатор пројекта је школа из Шпаније, а партнери, поред наше школе, су школе из Италије, Румуније и Португала.
Својим учешћем у пројекту ћеш утицати на своје вршњаке да озбиљније схвате и посвете се теми зашитите животне средине и на тај начин допринети очувању, најпре своје околине, а затим и целе планете Земље.
Уколико си заинтерсован-а за ову тему, мотивисан-а, радан/на, креативан/на, и имаш жељу да допринесеш очувању животне средине, поразговарај са родитељима и пријави се.
Пријавни формулар можете да преузмете код дежурног наставника или неког од чланова тима за пројекат