Семинар „Како мотивисати ученике 21. века“ за наставнике општеобразовних и стручних предмета одржан је у суботу 03.10.2020. године у просторијама школе. Реализатори семинара су професори економске групе предмета Бранислава Ивковић и Александра Бакрач испред Удружења наставника „Образовни импулс“ из Бечеја. Циљ семинара је оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученике за процес наставе и учења. Кроз планиране радионице професори су се упознали са основним карактеристикама мотивације, узроцима демотивисаности ученика, затим како да користе различита средства и технике приликом мотивације ученика. Такође су овладали различитим веб алатима као специфичним начином мотивације ученика. Учесници семинара су задовољни добијеним знањем које ће практично примењивати у свакодневном раду.