У оквиру Еразмус+ акредитације за средње стручно образовање, 2023-1-RS01-KA121-VET-000130054, на расписан конкурс се пријавило 40 ученика свих образовних профила. Комисија која се састојала од три члана је, на основу унаред одређених критеријума изабрала 12 ученика који ће провести 14 дана на практичној настави у граду Манавгат у Турској:
Смер економски техничар: Марија Сушић, Анђела Бојанић
Смер финансијски администратор: Ивана Клаваговић, Соња Вукашиновић, Божидар Вуковић, Дмитро Станкевич
Смер пословни администратор: Драгана Станисављевић, Николина Јевтић
Смер угоститељски техничар/хотелијерско-ресторатерски техничар: Немања Бурмазовић, Филип Огњановић
Смер кувар: Стефан Мијић, Анастасија Риђошић
Партнер на пројекту је школа Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  из Манавгата.
Практична настава ће се обављати у кухињама, ресторанима и административном сектору хотела са 5 звездица који се налазе у непсредној близини Манавгата.
Током боравка ученици ће усавршити своје стручне комептенције потребне за савремено тржиште рада, упознати се са културом и традицијом земље домаћина, унапредити своје језичке компетенције и вештине тимског рада.