09.09.2020. године је затворен Еразмус + пројекат Економске школе “9.мај“ који је трајао 12 месеци. Партнер у пројекту им је била средња стручна школа „Agrupamento de Escolas de Barcelos“ из Португала.  Главна активност овог пројекта је била радна посета директора школе и три наставника стручних предмета за смерове угоститељски техничар и кувар. Циљ ове посете, која је трајала 5 радних дана, је био да директори и наставници виде како је организован рад у партнерској школи, које методе на часовима користе њихове колеге, на који начин се спроводи практична настава за ученике и да оно што сматрају значајним и новим пренесу својим колегама и користе у свом будућем раду. У току посете су присустовали часовима својих колега и свакодневним активностима директора школе. Имали су прилику да размене искуства и мишљења са својим португалским колегама и да разговарају са ученицима. Посетили су  објекте у којима ученици обављају практичну наставу и упознали се са начином организовања исте.
Упућени су у методологију рада са ученицима са посебним потребама пошто школа партнер томе посвећује велику пажњу и има значајно искуство.  
Поред ове активности свакодневно су у  послеподневним часовима организовне посете околним градовима Брага, Порто и Виана до Каштело, представљање земаља учесница кроз традиционалну кухињу, размена искуства и  дружења са колегама из партнерске школе.Једна од значајних користи овог пројекта је и повезивање Економске школе са другим школама у Европи. Партнерска школа из Португала има десетогодишње искуство у раду на пројектима и један од резултата ове успешне сарадње је и то да од ове школске године Економска школа учествује као партнер у два стратешка Еразмус + пројекта у којима су координатори две средње школе из Шпаније. У овим пројектима учествује по четири, односно пет школа из различитих европских држава,  трају две године и у активностима и размени ће учествовати  и ученици и наставници школе. Економска школа успешно наставља да шири мрежу својих контаката и остварује сарадњу са школама у Европи и тиме омогућава својим ученицима и наставницима да стекну нова искусва и унапреде свој рад.