У четвртак, 17.12.2021. године нашу школу су посетили наставници  ССШ „Бранко Радичевић“ из Руме у оквиру Еразмус + пројекта „Европским знањима кроз српска тржишта“. Том приликом су Ненад Бошковић, наставник угоститељске групе предмета и Јасмина Марић, наставница која је била у пратњи ученика економског смера, наставницима и ученицима наше школе пренели информације и искуства стечена приликом реализације овог веома успешног пројекта. Партнер у пројекту им је била школа из Португалије, а циљ пројекта је било унапређивање нивоа практичног знања ученика и наставника које се базирало на уско стручном надограђивању постојећег знања и његово уграђивање у постојећи наставни план и то из више предмета. У овај пројекат је укључено 15 ученика из три смера: угоститељски, економски и моделар одеће  и три наставника. У току 14 дана боравка у Поргугалији, ученици су реализовали практичну наставу у компанијама и ресторану, а наставници активност посматрања на радном месту и активност пратње ученицима.