Друго пилотирање државне матуре ће се одржати 5,6, и 7. априла 2022. године и обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања. Из општеобразовних предмета полаже се тест. За стручне предмете се симулира стручни испит, чији практични део полаже узорак ученика, из образовних профила обухваћених пројектним задатком. Пилотирање треба да обухвати све ученике четворогодишњих средњих школа који тада похађају друго полугодиште IV разреда.

На линковима можете да преузмете списак ученика, матураната, који учествују у пилотирању и упуство за ученике и за њихове родитеље, односно старатеље као и упутство о дозвољеном прибору.