У складу са проглашењем ванредног стања у Репблици Србији због вируса COVID-19, обавештавамо ученике, родитеље и запослене у школи да се од понедељка 16.03.2020. обуставља настава. Све даље информације везане за наставу и рад биће благовремено објављиване на сајту школе.