Документа школе

Дана 27.12.2013. године, ступили на снагу и остали акти које је Школски одбор дана 17.12.2013. године донео (измене и допуне): Правила понашања, Правилник о раду Ученичког парламента, Правилник васпитно- дисциплинској одговорности ученика (почео са применом 15.01.2014. године), Правилник о поступку и начину заштите безбедности и здравља ученика док бораве у школи, Правилник о испитима, Правилник о дисциплинској одговорности запослених, Правилник о раду. Сви запослени, родитељи-старатељи и ученици могу да се информишу код секретара школе, Јелке Ђорђевић, о својим правима, обавезама и одговорностима у вези редовног и ванредног школовања. Такође могу добити све информације у вези напред донетих аката школе.