ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРОФ. НАТАША БУРА

IIIпа

>>> II ПРИНЦИПИ КОНСТРУКТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

>>> КОМУНИКАЦИЈА КАО СОЦИЈАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА - ДРУГИ ДЕО

>>> КОМУНИКАЦИЈА КАО СОЦИЈАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА - ПРВИ ДЕО

>>> ВЕШТИНЕ КОНСТРУКТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ПРВИ ДЕО

>>> ВЕШТИНЕ КОНСТРУКТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - ДРУГИ ДЕО

>>> РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА

>>> КОМУНИКАЦИЈА И КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ - ДРУГИ ДЕО

>>> ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПРОФ. НЕДА ТОВИЋ

ПРВИ РАЗРЕД
>>> "INTRODUCING MY BROTHER" - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА (рад ученице Јоване Вељаноски Iтт)
>>> PRESENT CONTINUOUS OR BE GOING TO EXERCISE
>>> WORD ORDER EXERCISE
>>> WORD ORDER KEY
>>> PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS
>>> ECHO QUESTIONS
>>> INDIRECT QUESTIONS - POWERPOINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> TEST UNIT 2 - Ie1

>>> PRESENT SIMPLE TENSE - Ipa

ДРУГИ РАЗРЕД

>>> CONDITIONAL SENTENCES EXERCISE 1

>>> CONDITIONAL SENTENCES EXRECISE 2


ТРЕЋИ РАЗРЕД

>>> MODAL VERBS - ppt

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
>>> THE THIRD CONDITIONAL

WORD LISTS
>>> ПРВИ РАЗРЕД
>>> ДРУГИ РАЗРЕД
>>> ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРОФ. ТАЊА ОСТОЈИЋ

ПРВИ РАЗРЕД
>>> PAST SIMPLE
>>> PRACTICE UNIT 2

ДРУГИ РАЗРЕД
PASSIVE VOICE- EXERCISES

>>> PASSIVE VOICE 1
>>> PASSIVE VOICE 2
>>> PASSIVE VOICE 3

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

>>> VERB PATTERNS 1
>>> VERB PATTERNS 2
>>> VERB PATTERNS 3
>>> VERB PATTERNS 4 

>>> CONDITIONALS exericse 1
>>> CONDITIONALS exercise 2
>>> CONDITIONALS exercise 3

 
 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

>>> ОСНОВНИ ПОЈМОВИ- PDF ВЕРЗИЈА
>>> ОСНОВНИ ПОЈМОВИ - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> УЛАЗНЕ И ИЗЛАЗНЕ ГРАФИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> УБАЦИВАЊЕ ИЛУСТРАЦИЈА У WORD ДОКУМЕНТ -POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> СОФТВЕР - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> ФАЈЛОВИ И ФОЛДЕРИ - POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
>>> POWER POINT- МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ
>>> РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ - POWER POINT PREZENTACIJA (РАД УЧЕНИКА МИЛОША ЛОВЧАНИНА Iтт)


 РАЧУНОВОДСТВО

>>> НАБАВКА РОБЕ
>>> ПОПУСТИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ У ДУЖНИЧКО ПОВЕРИЛАЧКИМ ОДНОСИМА

ТРЕЋИ РАЗРЕД - ПРОФ. СНЕЖАНА МИЛИВОЈЕВИЋ
>>> припрема за први писмени задатак: калкулација, обрачуни, материјално и финансијско кнјиговодство - IIIет

 


 ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

>>> ЛИНК ЗА САЈТ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ ПРОФ. СВЕТЛАНЕ АВАКУМОВИЋ


ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
>>> КРЕИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕЋА
>>> КРЕИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И ТАБЕЛЕ ПРОФЕСОРА - ШКОЛА

>>> КРЕИРАЊЕ АДРЕСАРА ОД ГОТОВЕ ТАБЕЛЕ

ДРУГИ РАЗРЕД
>>> КРЕИРАЊЕ ТАБЕЛА- ОТПРЕМНИЦА

 

>>> ВЕЖБА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НА РАЗЛИЧИТИМ РАДНИМ ЛИСТОВИМА (EXCEL)

>>> ВЕЖБА ИФ2 (EXCEL)

>>> СПАЈАЊЕ ТАБЕЛА У ЗАЈЕДНИЧКУ - ТРОШКОВИ

>>> СПАЈАЊЕ ВИШЕ ТАБЕЛА У ЈЕДНУ ИЗ WORD-a и EXCEL-a


 

 

 

МАТЕМАТИКА

ПРОФЕСОРИЦА ДАНИЦА ЛАЗИЋ

>>> БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА 2000-2009.

>>> РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ-ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 2010.

>>> РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 2011.

>>> РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2012.

>>> РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2013.

>>> РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015.

IIIфа

>>> ДЕТЕРМИНАНТЕ И МАТРИЦЕ