ШКОЛСКИ ОДБОР


>>> Подаци о члановима Школског одбора Т И М О В И


>>> ЧЛАНОВИ ТИМОВА  САВЕТ РОДИТЕЉА
  Подаци о члановима и раду Савета родитеља се налазе у Годишњем плану школе.

 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ


>>> ОПШТИ ПОДАЦИ

>>> ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ

>>> ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

>>> ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

>>> РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

>>> ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

>>> ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

>>> АНАЛИЗА - УСПЕХ УЧЕНИКА 2014/15.