ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР


Трајање школовања: 4 године

У оквиру образовног профила Туристички техничар ученици се оспособљавају за рад у туристичким организацијама и за рад на рецепцији (туристичке агенције, хотели, одмаралишта, летовалишта  и друго). Овај образовни профил ученицима је атрактиван јер их оспособљава за динамичан и креативан посао. У оквиру наставног плана, оно што разликује овај образовни профил од других, јесте да ученици уче два страна језика,  продубљују и проширују знања из историје, географије, уметности. Практична настава се обавља у туристичким агенцијама, хотелима. Подстиче се групни рад, континуирано учење и примена информатичке технологије у раду. Развијају се комуникацијске и организаторске вештине.
 На крају школовања, ученици стичу неопходна знања за рад и за наставак даљег школовања.
Поред екскурзија, наша школа организује за сваку генерацију ученика туристичких техничара посету Сајму туризма и угоститељства у Новом Саду и Београду.

>>> ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА И БРОЈА ЧАСОВА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА