УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР


Трајање школовања: 4 године

Овај образовни профил се уводи  од школске 2012/2013. године. Током школовања на овом смеру акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на високим школама и факултетима.
Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у ресторане и хотеле.
Радне компетенције угоститељско техничара су: обавља припреме и завршне радове у угоститељству; врши пријем, прихват и смештај гостију у угоститељском објекту; услужује госте пићем, напицима, храном и посластицама; води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву.
За ученике се у току школовања планира посета Сајму туризма и угоститељства у Београду и Новом Саду.

>>> ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА И БРОЈА ЧАСОВА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА