Eкономска школа »9. мај« Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
22000 Сремска Митровица
Србија
ЛОГО

ТЕЛЕФОНИ

директор:
секретар:
рачуноводство:
зборница:

ФАКС:

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

секретар:

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА:

 

022 615 320
022 625 323
022 625 541
022 625 542

022 625 323

ekonomskasm@mts.rs

sekretar@es.edu.rs

ПИБ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ЖИРО РАЧУН:

ДИРЕКТОР:

РАДНО ВРЕМЕ
администрација:

рачуноводство:
библиотека:

МАПА

100797905
08015791
-
-
-

Новица Новаковић

 
7.00 - 14.00 ч.
7.00 - 14.00 ч.
9.00 - 15.00 ч.
петком:
8.00 - 14.00 ч.