Директор

Новаковић Новица
проф. рачунарства и информатике

Педагог

Лакетић Јелена 
дипл. педагог

Психолог

Бура Наташа 
дипл. психолог

Секретаријат

Ђорђевић Јелка
дипл. правник

Вујчић Слободан
административно-финансијски радник

Рачуноводство

Пауљев Марина
дипл. економиста
руководилац рачуноводства

Библиотека

Тадић Невена
Лакетић Јелена
Христов Драган

Помоћно особље

Томашевић Горан 
домар школе 

Николић Алис
чувар

Филиповић Сладимирка
помоћни радник

Винклеровић Милосавка
помоћни радник

Богдановић Милица
помоћни радник

Немет Регина
помоћни радник

Суботић Мира
помоћни радник

Српски језик и књижевност / Култура језичког изражавања

Шатара Славица
slavicasatara@hotmail.com

Карић Верица
vekikaric@gmail.com

Попов Катарина
popov.katarina@gmail.com

Танасић Бранкица
brankica.tanasic@gmail.com

Достанић Весна

Енглески језик

Остојић Тања
tanjaostojicsm@gmail.com

Стојковић Виолета
vikipiksi@yahoo.com

Товић Неда
nedatovic@gmail.com

Немачки језик

Јефтић Јована
jovanajeftic@rocketmail.com

Латински језик

Андоновић Слађана
andonovics@yahoo.com

Историја

Ђурђевић Зорица
zorica424@gmail.com

Селаковић Борислав
bselakovic@yahoo.com

Физичко васпитање

Радовановић Срђан
mashairelja@gmail.com
Јукић Синиша
sinisa_yug@yahoo.com
Војисављевић Александар
sale79pfc@gmail.com
Алатић Бранислава

Психологија

Ђорић Зоран
zoransm@gmail.com

Вештине комуникације

Бура Наташа
nacabura@gmail.com

Економска група предмета

Достанић Биљана
biljanadostanic@hotmail.com
Селаковић Гордана
selakovicgordana@gmail.com
Беадер Зора
zora.beader@hotmail.com
Маљковић Нада
find93@open.telekom.rs
Авакумовић Светлана
svetlana.avakumovic@gmail.com
Лазаревић Гордана
zdelar.gordana@gmail.com
Беломарковић Снежана
ninaivanja@hotmail.com
Котарлић Гордана
gordanakotarlic@gmail.com
Милованчевић Весна
vmilovancevic@gmail.com
Миливојевић Снежана
milivojevic.sm@open.telekom.rs
Кузминац Љубинка
rajko55@hotmail.com
Владисављевић Зорана
zocil@ptt.rs
Радаковић Јасмина
mijar@ptt.rs
Тејић Данијела
tejicdan@gmail.com
Ерак Гордана
goga.erak255@gmail.com
Христов Драган
draganhristov022@gmail.com
Благојевић Катица
lalic84@gmail.com
Лукић Зорица
zoricalukic66@gmail.com

Математика

Лазић Даница
dddlazic@gmail.com
Видовић Дражен
vidovicdrazen@yahoo.com
Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Географија

Шуман Љиљана
liliana70@open.telekom.rs

Физика

Цвејтић Бранка
brankicacvet@gmail.com

Хемија

Мириловћ Биљана
biljavuc@yahoo.com

Биологија / Екологија / Хигијена / Исхрана

Радисављевић Оливера
oliveraradisavljevic@yahoo.com

Рачунарство и информатика

Ковач Александа
aleksandra.kovac83@gmail.com
Симовљевић Марија
simovljevicm@gmail.com

Ликовна уметност / Историја уметности

Мијалчић Тања
tanjamijalcic@hotmail.com

Музичка уметност

Орловић Синиша
orlovic973@gmail.com

Социологија / Логика / Филозофија

Поповић Весна
vesna45@ptt.rs

Правна група предмета

Вуколић Снежана
sola022@open.telekom.rs
Марковић Зорица
zorica.markovic1974@gmail.com
Милиновић Илија
milinovic.sm@gmail.com

Познавање робе

Пепелчевић Сања
sanjapepelcevic@gmail.com

Куварство са практичном наставом

Бућан Гордана
ggordana@ptt.rs

Ћакић Стева

Бребан Драган

Вуколић Драган
vukolicd@gmail.com
https://vukolicd.wixsite.com/ugostitelj

Услуживање са практичном наставом

Дебељачки Ана
dragandragance31@yahoo.com
Мајор Алберт
albertmajor1974@gmail.com
Симић Татјана
tatjana.simic85@gmail.com

Грађанско васпитање

Тур Дарко
darkotur@gmail.com

Верска настава

Јелисавац Марко
mrkela1988.mj@gmail.com