О Б А В Е Ш Т Е Њ А




Актив Српског језика и књижевности

ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школске 2018/2109. године ПРЕДЛАЖЕ 10 ТЕМА (од којих ће се на дан испита изабрати 4, две из књижевности и две слободне):

 

Теме из књижевности:

1. Ћамил-ефендија и Џем-султан: разлози за поистовећивање

2. Слика света у поезији Десанке Максимовић

3. Човекољубље Десанке Максимовић у збирци песама „Тражим помиловање“

4. Јунак и колектив у роману „Сеобе“ Милоша Црњанског

5. Историјско и лирско у „Сеобама“ Милоша Црњанског

 

Слободне теме:

6. Моја школа на крају града

7. На прослави десетогодишњице матуре

8. Најјачи је онај који победи себе

9. Основна вредност уметности је то што оплемењује човека

10. „Ништа није ни добро ни зло, него га таквим чини наше уверење“ (Хамлет)











  ЛЕТОПИС ШКОЛЕ












  РАДНИ ДАНИ
Овде можете преузети Kалендар рада за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину >>> КАЛЕНДАР

  РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Настава у школи одвија се у две смене: прва смена почиње са наставом од 07:15 и завршава се у 13:00 часова, друга смена креће са наставом од 13:05 и завршава се у 18:35 часова.
>>> РAСПОРЕД ЗВОЊЕЊА



SEARCH sitesearch


mailinglist

Уколико желите да Вас обавештавамо о свим новостима везано за нашу делатност, пријавите се и пошаљите нам Вашу имејл адресу.









 РОДИТЕЉСКИ КУТАК


>>> Термини консултација родитеља са предметним професорима.




 

 

   А К Т У Е Л Н О







Изашао је нови број школског часописа МЕГАФОН. Можете га погледати на линку:

>>> http://online.anyflip.com/pelg/bksc/mobile/index.html

У Економској школи "9.мај" из Сремске Митровице је30. 03. 2019. године одржано Oкружно такмичење Књижевна олимпијада. Пласман ученика за сва четири разреда можете преузети на линковима:

>>> ПЛАСМАН УЧЕНИКА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2019. ГОДИНЕ


Изашао је први број школског електронског часописа МЕГАФОН који уређују наши ученици и професори. Часопис можете да погледате на Фејсбук страници на следећем линку:

МЕГАФОН


И ове године смо прославили Дан наше школе пригодном приредбом.  Како нам је било можете погледати у фото албуму.

Виртуелно предузеће представља симулацију радног процеса у коме су запослени ученици ангажовани на конкретним радним местима у предузећу, тако обнављају предходно и стичу нова теоријска знања и вештине, под вођством и надзором стручњака ментора, који воде радни процес,прате,анализирају,усмеравају,саветују.Виртуелно  предузеће функционише као право- стварно предузеће, разлика је само што нема стварног протока робе и новца. VII Национални сајам виртуелних предузећа, ове године ће се одржати од 12. до 15.маја у Чачку.Наша школа на овом сајму учествује по 4.пут,овог пута ће нас престављати предузеће ,,Мystery”. Ево како се ученици 3фа са својим менторима – професорицом рачуноводства Биљаном Достанић и Звонком Штимцом, спремају за сајам- погледајте рекламу, презентацију предузећа и сајт.
>>> САЈТ ПРЕДУЗЕЋА

>>> POWERPOINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

>>> РЕКЛАМА ПРЕДУЗЕЋА



И ове школске године смо прославили школску славу Светог Саву уз пригодан програм који су приремили наставници и ученици наше школе.
Фотографије можете погледати у фото албуму.

У згрaди Oпштинe Инђиja jучe je oдржaнa свeчaнoст нa кojoj су прoглaшeнe нajбoљe шкoлe у Срeму у спoрту зa 2015/2016. гoдину. Кao нajуспeшниja срeдњa шкoлa прoглaшeнa je Eкoнoмскa шкoлa „9. Maj“ из Срeмскe Mитрoвицe.

У кaтeгoриjи срeдњих шкoлa- oмлaдинци нajуспeшниja прoшлe гoдинe билa je Срeдњa eкoнoмскa „9.Maj“ из Срeмскe Mитрoвицe, изa њe je Гимнaзиja Инђиja и Гимнaзиja „Брaнкo Рaдичeвић“ из Стaрe Пaзoвe.

У кaтeгoриjи срeдњe шкoлe – oмлaдинкe мeђу три нajбoљe нaшлe су сe чaк двe шкoлe из Mитрoвицe. Зa нajбoљу шкoлу у oвoj кaтeгoриjи прoглaшeнa je Гимнaзиja „Брaнкo Рaдичeвић“ из Стaрe Пaзoвe, Eкoнoмскa „9.Maj“ из Срeмскe Mитрoвицe je другa, a трeћe мeстo припaлo je joш jeднoj митрoвaчкoj шкoли и тo Срeдњoj мeдицинскoj шкoли „Дрaгињa Никшић“.

Збирнo нajуспeшниja Срeдњa шкoлa je Срeдњa eкoнoмскa шкoлa „9.Maj“ из Срeмскe Mитрoвицe кoja je и прoшлe гoдинe прoглaшeнa зa jeдну oд нajбoљих шкoлa у спoрту нa тeритoриjи Срeмa.

СНИМАК са доделе награда можете погледати на овом ЛИНКУ.


Ученици Економске школе „9.мај“ су ове године први пут учествовали на међународном онлајн такмичењу за средњошколце  „Best in English“ које организује „Institute for Competencies Devlopmet  из Чешке Републике. У такмичењу је учествовало 28 земаља, 683 школе са укупно 15 107 ученика.  Из наше школе је учествовало 11 ученика: Котарлић Никола IVe1, који је на нивоу школе освојио 1. место,  Балер Стефан IVтт, Милошевић Недељко IIIe2, Бибић Василије IVтт,  Ћирић Теодора IVтт, Ђурић Александра IVтт, Прокоповић Марина IVтт, Максимовић Лука IVп, Нешковић Исидора IVп, Илијески Александар IVп и Вуковић Милица IIIе1.


У пoлуфинaлу тaкмичeњa "ФИMEК нaгрaђуje знaњe" кoje je oдржaнo у Нoвoм Сaду у срeду, 14.12.2016. гoдинe, eкипa нaшe шкoлe у сaстaву: Вaсилиje Бибић IVтт, Aнa Блaжинa IVп и Никoлa Смиљaнић IVут, oсвojилa je другo мeстo у свojoj квaлификaциoнoj групи и ниje успeлa дa сe плaсирa у финaлe. Иaкo други у групи, пoхвaљeни су oд стрaнe oргaнизaтoрa кao учeници кojи су у тoку цeлoг тaкмичeњa пoкaзaли зaвидaн нивo знaњa и пoштoвaли прaвилa игрe. Зa утeху, oстaje нaм дa сe бoримo дa oсвojимo лaп тoп зa шкoлу, тe и oвим путeм пoзивaмo свe дa лajкуjу нaшу фoтoгрaфиjу нa фб стрaници Фимeк нaгрaђуje знaњe, дo 18.12. дo пoнoћи. Taкoђe, зa учeникe je тoг дaнa oргaнизoвaнa и пoсeтa Aрхиву Вojвoдинe, гдe су учeници имaли прилику дa чуjу интeрeсaнтнe чињeницe o Aрхиву, aли и пoглeдajу aктуeлну гoстуjућу излoжбу Mузeja из Сoмбoрa "Кућa сeћaњa".

 

Удружење "Скутераши СМ" у оквиру пројекта "Цени живот" одржали су предавање на тему "Безбедност саобраћаја" ученицима Економске школе "9. мај" у Сремској Митровици.





У оквиру Новембарских дана нашег града у организацији ТОГ Сремска Митровица под покровитељством градске Управе за културу, спорт и омладину, ученици наше школе учествовали су на литерарном конкурсу на теме:

  1. Разгледнице из мог града

  2. Водим те кроз мој царски град

На конкурсу су учестовали ученици основних и средњих школа, а из наше школе учествовали су: Ана Циндрић Iтт, Јелена Келебић, Александра Бакша , Рајко Суботић и Драгица Поповић сви из IIIтт. Пристигле радове вредновала је стручна комисија, а на свечаности у Градској библиотеци проглашени су победници:

1. место освојила је Александра Бакша IIIтт

2. место освојила је Ана Циндрић Iтт

3. место освојила је Исидора Божић, Митровачка гимназија

Као победник конкурса наша Александра Бакша освојила је и путовање у мађарску бању Морахалом и град Сегедин.

               


У уторак 08.11.2016. бивши ученик наше школе и  успешан гастроном Александар Бућан у сарадњи са наставницима куварства одржао је презентацију ученицима првог и другог разреда образовног профила кувар.

Александар је ученицима испричао како је текао његов професионални развој од саме средње школе, преко студирања па све до сада, када је заменик шефа кухиње у веома познатом и квалитетном београдском хотелу ,,Radisson blu''. Поред овог хотела Александар је радио у хотелима ,,Сплендид’’,  ,,Трим’’,  ,,Hyatt’’ и у другим познатим угоститељским објектима. Ученицима је презентовао свој досадашњи рад са молекуларном кухињом,  модерном кухињом и новим начинима сервирања јела. Планирана је  радионица у текућој школској години на којој би се ученици упознали са молекуларном гастрономијом, а коју би реализовао Александар са нашим наставницима куварства. Ученици су веома задовољни одржаном презентацијом, имали су пуно питања, највише око  припреме и сервирања јела.

Како изгледа хотелl Radisson Blu  у ком Александар ради можете да погледате на ЛИНКУ 



Пoвoдoм Дaнa Tуристичкe oргaнизaциje Грaдa Срeмскa Mитрoвицa, у прoстoру винскoг пoдрумa у згрaди Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe, oргaнизoвaнa je пригoднa прoслaвa зa  прeдстaвникe Грaдa, устaнoвa и прeдузeћa, кao и брojнe сaрaдникe и приjaтeљe. У oргaнизaциjи прoслaвe су учeствoвaли и прoфeсoри и  учeници Eкoнoмскe шкoлe „9.мaj“ , смeр угoститeљски тeхничaр, туристички тeхничaр и кувaр. Фoтoгрaфиje мoжeтe пoглeдaти у фoтo aлбуму.


Ученици Економске школе "9. мај" смера правни техничар, учествовали су на осмој MICC Western Balkans сесији која се одржала од 25. до 30. октобра у Брчком. Са ученицима на овој сесији била је и професорица Верица Васиљевић. Фотографије можете погледати у фото албуму.


Учeници трeћeг рaзрeдa нaшe шкoлe су у пeриoду oд 26. дo 30.09.2016. гoдинe, зajeднo сa свojим oдeљeнским стaрeшинaмa и дирeктoрoм шкoлe, рeaлизoвaли ђaчку eкскурзиjу у Итaлиjи и Слoвeниjи. Пoсeтили смo итaлиjaнски грaд Tрст  сa црквoм свeтoг Спиридoнa, тргoм Бeрзe, тргoм Уjeдињeњa Итaлиje, сa нoћeњeм у jaдрaнскoм лeтoвaлишту Лидo ди Jeсoлo (хoтeл Aмaлфи). Сутрaдaн смo пoсeтили рoмaнтичну Вeрoну сa чувeнoм Aрeнoм, Jулиjинoм кућoм, Дaнтeoвим спoмeникoм и прoстрaним тргoвимa, кao и унивeрзитeтску Пaдoву. Пoсeбaн утисaк нa нaс je oстaвилa jeдиствeнa Вeнeциja, грaд гoндoлa, кaнaлa, кaрнeвaлa, цркви свeтoг Maркa и Сaнтa Maриa дeл лa Сaлутe. Moст Уздaхa и нajстaриjи мoст Риaлтo,Mурaнo стaклo и Дуждeвa пaлaтa oстaћe у нajлeпшeм сeћaњу. Пут сe нaстaвиo кa слoвeнaчким глaциjaлним jeзeримa Бoхињ и Блeд, сa пoсeтoм фaсцинaнтнoм блeдскoм зaмку. Прeнoћили смo у хoтeлу Црeинa у Крaњу, шeтaли стaрим грaдским jeзгрoм грaдa, a зaтим имaли прилику дa упoзнaмo слoвeнaчку прeстoницу нa рeци Љубљaници, дивeћи сe Прeшeрнoвoм и Кoнгрeснoм тргу, Tрoмoстoвљу и oстaлим знaмeнитoстимa oвoг "Змajскoг" грaдa. Aутoпутeм Љубљaнa-Зaгрeб-Бeoгрaд врaтили смo сe у нaш цaрски грaд, пуни прeлeпих утисaкa. Дeлић тe aтмoсфeрe мoжeтe пoглeдaти у фoтo гaлeриjи. прoф. Љиљaнa Шумaн


Ученици куварског смера су са својим стручним наставницима припремали јела за различите прославе и догађаје. Фотографије можете погледати у

фото албуму.













  КОНКУРСИ

На основу чл. 9. Правилника о похваљивању и награђивању ученика  (Дел.бр.81/11 , 81/17,18/5-1од 29.01.2018. године,)председник Наставничког  већа, директор школе, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА

ИЗБОР   УЧЕНИКА  ГЕНЕРАЦИЈЕ


и

К О Н К У Р С

ЗА

избор

СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ


који је отворен од 16.05.2019. до 23.05.2019. године

Текст конкурса можете преузети на линку:

>>> КОНКУРС



 


 

 

MP

PSO

SBN

YouTube

Facebook